Žarek tedna

Kamor usmerjate svojo pozornost, tja gre vaša energija. -Joe Dispenza

Moč vode

Petek, 11. januar 2019

zapis Marie Ane Kolman

Zanimanje za vodo v znanosti se je pričelo sredi prejšnjega stoletja, ko so  bioinformacijsko strukturo vode pričeli proučevati priznani znanstveniki, med njimi tudi dobitnik Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino l.1937 madžarski biokemik Albert Szent-Györgyi. Njegove zgodnje raziskave so bile osredotočene na biokemijo celičnega dihanja in raziskave lastnosti informacije vode. Ugotovil je, da voda vpliva na biokemijske reakcije v organizmu. Njegove ugotovitve so naletele na precejšnje nerazumevanje, ki jih je komentiral z znanim odgovorom: »Človek je le usnjena torba z vodo!« 

Kemijska formula vode je enaka povsod na Zemlji: molekulo vode tvorijo trije atomi – dva sta vodikova, eden pa je kisikov. V eni kapljici vode je 4,716278.1020 atomov, v litru vode pa je okoli 240 milijard kapljic.Ob enaki kemijski formuli pa so vode različne, ker se molekule v odvisnosti od vpliva okolja drugače preuredijo oz. informirajo. Vzrok za to so nestabilne vezi med atomi. Beseda informacija v latinščini pomeni vplivati na obliko. Voda ima sposobnost informacijo sprejemati in oddajati. Učinek na morfologijo, torej celice, organe in tkiva je zato različen glede na kakovost vode oz. njene informacije.

Znanstveno težko razložljiv je fenomen, da tudi slaba voda postane sveta voda, če ji dodamo le nekaj kapljic svete vode. Gre verjetno za to, da dobra informacija prevlada nad slabo po načelu kozmične izravnave ali zmage dobrega nad zlim in seveda za delovanje znanih fizikalnih zakonov.  

Znano je, da se ljudje počutijo najbolje tam, kjer so odraščali. Morda razlogi za nostalgijo niso le psihološki, ampak tudi fiziološki. Ugotovitve znanstvenikov so pravzaprav potrditev starih znanj, ki so jih ljudje v preteklosti uporabljali pri zdravljenju – telesa, duše in duha: bolniku so svetovali, da gre na svojo rodno zemljo in pije vodo z izvirov svojih prednikov. Takšna voda naj bi imela  enako strukturo kot voda v tam rojenem človeku v času njegovega rojstva. S pravilno informacijo naj bi popravila napake, ki se odražajo kot bolezni telesa, pa tudi psihične težave.

Večino starodavnih znanj je povzela tudi krščanska cerkev in jih vključila v svojo dogmo, pri čemer  je izvorni praktični pomen pogosto dobil ideološko vsebino ali celo značaj čudeža. Danes se s proučevanjem t.i. čudežnega zdravilnega učinka vode ukvarja tudi znanost. Ugotavlja in dokazuje nekaj, kar so v zgodovini ljudje poznali in uporabljali iz izkušnje, ki jo sicer niso znali razložiti, kar njihovemu stanju razširjene zavesti tudi ni bilo potrebno. Danes človek pač verjame, kar vidi in kar je empirično dokazano, medtem ko je včasih  videl tisto, v kar je verjel. Pri tem je ljudi vodila močna intuicija, ki jih je uglaševala z zakoni narave in kozmosa. Ko je cerkev določene dogodke povzela v svojih zakramentih in obredju, so poganske navade dobile še močnejši pomen. Izrazit primer je obred Jezusovega krsta, ki ga je Janez Krstnik opravil v reki Jordan 27. dan po zimskem sončnem obratu. Čas krsta je bil povzet iz poganskega izročila, ki je izhajalo iz neke nadzavestne ugotovitve, da ima prav na ta dan voda največjo moč in neko posebno informacijo, kar cerkvena dogma imenuje sveta voda, znanost pa posebna struktura vode. Jezus naj bi šele po kopanju v Jordanu 27.dan po zimskem sončnem obratu ozavestil, da je božji sin in razvil svoje paranormalne sposobnosti.  Krst je bil pomembna prelomnica v Jezusovem življenju. Pred krstom je živel  precej neopazno kot tesar v Nazaretu, po krstu pa je začel z  oznanjevanjem svojega nauka, zdravil je bolne  in delal čudeže. Krst je že od nekdaj simbol očiščenja, v krščanstvu je pridobil tudi pomen očiščenja greha.  Prvoten namen in tudi sporočilnost krščenja , ki ga je opravil Janez Krstnik iz puščave v Judeji, je bilo očiščenje in ponovno duhovno rojstvo. Ob krstitvi Jezusa iz Galileje se je nebo odprlo, pojavil se je golob kot simbol Svetega Duha in glas od zgoraj je razglasil rojstvo sina božjega. Zato se ta dogodek imenuje Gospodovo razglašenje ali epifanija (grško: επιφάνεια [epifania] = razglasitev) oz. tudi teofanija (grško:θεοφάνεια [theofania] = razglasitev boga). Pravoslavci ga praznujejo 19.januarja, katoliki pa 6.januarja v spomin prihoda treh kraljev Gašperja, Mihaela in Boltežarja, ki so se prišli poklonit novorojenemu Jezusu in razglasili rojstvo božjega sina. Nekoč so na večer 18.januarja posvečali vodo, ki so jo ljudje nosili domov, z njo škropili svoje hiše in jo kot zdravilo hranili vse leto. Kopanje na ta dan je bilo in ponekod ostaja tudi danes obred popolnega očiščenja vsega slabega – slabih misli in dejanj (torej grehov) in slabega zdravja oz. bolezni. Voda namreč opravi svojo primarno nalogo –v človekovo energijsko polje vnese pravilen zapis ali informacijo.   

Ta sposobnost in simbolizem vode pa nista poznana le v cerkvenem obredju.  Srečko Kosovel v svoji pesmi Ekstaza smrti  ugotavlja, da v Evropi ni več vode, s katero bi človek opral svojo krivdo in z njo pogasil željo po prirodi. Tudi v tej pesmi voda nastopa kot simbol vira življenja ter sredstvo za očiščenje in preporod.

…….

Komaj rojèn, že goriš v ognju večera,
vsa morja so rdeča, vsa morja
polna krvi, vsa jezera, in vode ni,
vode ni, da bi opral svojo krivdo,
da bi opral svoje srce ta človek,
vode ni, da pogasil bi z njo
žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi.

…..

Sodobne znanstvene ugotovitve kažejo, da ima voda 18. januarja zvečer in 19. januarja do poldneva dejansko močan energijski potencial in celo nek nepojasnjen razum, ki v stiku s človekovim biopoljem zazna napake in jih popravi. Tudi znanstvene študije potrjujejo, da lahko voda sprošča svoj energijski potencial usmerjeno in po potrebi, zato so v trenutku, ko zajemamo vodo iz izvira, odveč vse prošnje in dopovedovanje vodi, kaj naj bi naredila v našem telesu. Voda ve več kot mi, zato ob zajemanju ali nalivanju vode v steklenice zadošča zgolj občutenje hvaležnosti in radosti, pa seveda iskrena zahvala.  

Vse kaže, da ima voda neslutene sposobnosti, ki si jih človek težko predstavlja in še težje razume. Pa saj navsezadnje to ni pomembno – pomembno je, da voda, ki jo zajemamo v izvirih vsakih 27 dni, deluje kot sveta voda: krepi ali vrača zdravje, torej vzpostavlja v vodi v človekovem organizmu red in prinaša pravilno informacijo -  s tem vzpostavlja tudi notranje ravnovesje in človeku daje življenjsko moč in radost.

Težko si je zagotoviti zadostne količine svete vode za ves mesec, zato priporočam, da jo prve dni pijete vsaj po liter na dan, potem pa jo le dodajate običajni vodi. Zadošča že nekaj kapljic, ki bodo strukturo običajne vode spremenile v sveto vodo. Ob tem lahko uporabimo tudi staro alkimistično tehniko pretresanja, ki jo je povzela tudi homeopatija:  steklenico z vodo pretresemo 48-krat. Zdravilna moč vode bo tako dobila maksimalno potenco. Enak postopek lahko uporabite tudi za zdravilne čaje.  

Znanstveniki so dokazali, da sonce vpliva na življenje na Zemlji  prek vode. Zadnje ugotovitve profesorja Vladimira Vladimiroviča Tsetlina z Inštituta za biomedicino na Akademiji znanosti Ruske federacije kot kaže dajejo odgovor na vprašanje  kaj in kako vlada svetu. V. V. Tsetlin je dokazal, da vpliv na vse organizme na Zemlji prihaja iz vesolja. Rezultati njegovih raziskav vode dajejo potrditev domnevi, da je vse življenje na Zemlji  vodeno od zunaj in poteka prek vode! Voda je večinski del našega organizma, saj zapolnjuje vse prostore med celicami in celice same. Več kot 2/3 Zemlje predstavlja voda, ki je v plinastem agregatnem stanju tudi večinski del zraka. Voda  se odziva na najmanjše spremembe v okolju, pa tudi na premikanje zemeljskih plasti, lunine mene  in gibanje sonca.

Vpliv ciklusov sonca in planetov na biosfero  sta opazila že znanstvenika Aleksander Čuževskij  in Vladimir Vernadsky pred več kot 50 leti.  Moderna znanost je njune ugotovitve potrdila. Profesor Tsetlin je izvedel številne poskuse z merjenjem  prevodnosti električnega toka v vodi in  s svojimi raziskavami želel potrditi hipotezo, da astronomski dejavniki  v vesolju in geofizikalni dejavniki na Zemlji vplivajo na biosfero in se spreminjajo tekom dneva in tekom leta v odvisnosti od delovanja in položaja sonca.  Pred leti je Tsetlin proučeval lastnosti vode, ki  jo uporabljajo astronavti na mednarodni vesoljski postaji. Opazil je, da je prevodnost električnega toka v vodi čez dan nihala. Ob 10.00 in ob 18.00 je imela na primer največjo prevodnost, molekule so bile visoko aktivne. Ob 13.00 in ob 04. zjutraj pa je bila voda skoraj neprevodna in molekule v stanju popolnega mirovanja. Profesor je meritve električne prevodnosti vode opravil tudi 18.1. zvečer in presenečen ugotovil, da je prevodnost padla na minimum in v takšnem stanju ostala vse do polnoči. Nadaljnje študije so potrdile povezavo elektromagnetnega polja Zemlje z elektromagnetnim poljem sonca in lune. Poleg dnevnega ciklusa sonce deluje tudi s svojim 27-dnevnim ciklusom, ko naredi popoln obrat okrog svoje osi. 

Vesolje ni kaotično. V vesolju vladata red in ravnovesje. V daljni preteklosti so ljudje to upoštevali in se ravnali po kozmičnem redu. Verski obredi so bili zato vezani na določen astronomski dogodek. Najpomembnejša sta bila poletni in zimski solsticij. Stari Slovani so na primer praznovali novo leto na dan zimskega solsticija, torej 21. ali 22.decembra.   Zanimivo je, da je v tem času  razdalja med Zemljo in Soncem najmanjša – 149 miljonov km.

Meritve, ki jih je Tsetlin opravil  v času zimskega solsticija so pokazale, da je voda na večer pred sončnim solsticijem mirovala od 18.00 do polnoči, torej kar 6 ur in na dan sončnega solsticija od sončnega vzhoda do poldneva, sicer pa so dnevne meritve pokazale njeno mirovanje le eno uro na dan. Čez 27 dni so meritve vode pokazale popolnoma enake rezultate. Prof.Tsetlin je opravil meritve vode vsak dan in ugotovil, da voda vsakih 27 dni  spremeni svoje lastnosti. To se zgodi 14 – krat letno. Izhodiščni datum za štetje 27-dnevnega ciklusa je zimski sončni obrat, od katerega se šteje po 27 dni, z upoštevanje dejstva, da sonce 72 ur »stoji«, zato se štetje prične tako, da 27.dan vedno pride na 19. januar. Večina dni, ko ima voda značaj svete vode, so cerkveni prazniki. Po ugotovitvah prof.Tsetlina je voda ob zimskem  solsticiju zelo mirna, njena električna prevodnost je nizka in oksidacijski procesi v celicah so zato počasnejši. Nižja je električna prevodnost vode, večja je njena kakovost in sposobnost sprejemanja informacij.

Za pravoslavce je 19.1. praznik Teofanija ali Jezusov krst. Večer prej in na dan praznika se obredno kopajo v zamrznjenih rekah in jezerih. Ključno vlogo pri cerkvenem obredju ima seveda voda, ki jo v cerkvenem kanonu imenujejo krstilna voda in sveta voda.  Sakralni značaj svete vode po cerkvenem kanonu znanost razlaga s fizikalnimi in kemijskimi zakonitostmi.  Cerkev je seveda do znanstvenih raziskav svete vode previdna. Kdo ali kaj ima zasluge za to, da t.i. sveta voda deluje na  telesno zdravje in duhovni preporod, je seveda zelo pomembno. Medtem ko religija govori o Božji milosti, ki prihaja na Zemljo s posvečeno vodo, in o vodi, ki ima božansko energijo Svetega duha iz Nebes, znanstveniki dokazujejo, da so ta Nebesa vesolje, ki deluje na strukturo vode. Ljudje so v davni preteklosti zelo dobro poznali vpliv sonca na življenje na Zemlji, saj je bila njihova zavest razširjena v zavest narave. Vedeli so, da je voda 19. januarja popolnoma prevodna za čisto informacijo in zato je bil t.i. sveti krst prav na ta dan.

Čaščenje sonca kot vrhovnega božanstva ima zagotovo vzrok v njegovem vplivu na življenje na Zemlji. Religije so na mesto sonca postavile svoje bogove. Vpliv Sonca na življenje na Zemlji je del kozmičnega reda, ki mu lahko rečemo tudi božanski načrt. Vodo, ki jo zajamemo na označene datume, prof.Tsetlin imenuje božanska voda, ki ne potrebuje nobenih cerkvenih blagoslovov, ker nosi čisto informacijo najvišjega in edinega božanstva – Sonca. To je zdravilna voda, ki blagodejno deluje na naše trojstvo – telo, dušo in duha. Zato ni nič nenavadnega, da Rusi po kopanju v ledeno mrzli vodi vzklikajo »Božansko!«  

Datumi za vodo v letu 2019: vodo zajemamo večer pred datumom in na datum do poldneva: 19.1., 14.2., 12.3., 7.4., 3.5., 29.5, 24.6., 20.7., 15.8., 10.9., 6.10., 1.11., 27.11., 23.12.2019

Ostala dela avtorice Marie Ane Kolman so vam na voljo na povezavi.

Nazaj

Z resnico srca do svetlobe sveta

Izvedba spletne strani kABI d.o.o.
idejna zasnova HeC
2011

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Žarek, Svetovanje, naravno zdravljenje in založništvo, Helena Cesar s.p.